Pohjois-Hämeessä psykiatristen sairaanhoitajien yhteis- ja yhdistystoiminnalla on vahvat perinteet. Pohjois-Hämeen Sairaanhoitajat ry on yksi Sairaanhoitajaliiton vanhimmista alueyhdistyksistä ja sen alaisuudessa on vuodesta 1959 toiminut psykiatristen sairaanhoitajien jaosto (alkuvuosina Psykiatrinen kerho). Tarve jaoston perustamiselle lähti psykiatrisen tietouden lisäämisestä aikana, jolloin ei ollut olemassa työpaikkakoulutusta tai työnohjausta. Jaoston toiminnalle on ollut tärkeää myös Tyyne Ylösen perintö, joka edelleen mahdollistaa apurahojen haun alueen psykiatrisille sairaanhoitajille ja seniorisairaanhoitajille.

Lukuisista psykiatrian alan muutoksista huolimatta jaoston toiminnan tarkoituksen ja tavoitteiden takana on helppo seistä myös tänä päivänä. Kaikki nämä vuodet tavoitteena on ollut psykiatristen sairaanhoitajien ammattitaidon kehittäminen, hoitotyön näkökulmien avartaminen ja työssä jaksamisen tukeminen. Jaoston toiminta antaa mahdollisuuden erilaisiin keskusteluihin ja kokemusten vaihtoon saman alan sairaanhoitajien kanssa ja tukee näin myös ammatti-identiteettiä.

Nykyään työantajat mahdollistavat kohtuullisen hyvin osallistumisen oman alan koulutukseen ja työnohjauksen merkitys hoitotyön laadun parantamisessa ja hoitotyöntekijän työtyytyväisyyden lisäämisessä on laajasti tunnustettu. Nämä vuosikymmenten aikana tapahtuneet positiiviset muutokset ovat jalostaneet jaoston toiminnan pääpainon virkistäytymiseen, varsin pienimuotoiseen koulutukselliseen tarjontaan ja verkostoitumiseen. Toiminnan haasteena on useita vuosia ollut psykiatristen sairaanhoitajien houkutteleminen mukaan vapaa-ajalla tapahtuvaan toimintaan. Haaste on todellinen, siitäkin huolimatta, että jäsenten tavoittaminen on nykypäivän menetelmin aikaisempaa selvästi vaivattomampaa.

Jäsenistön palautteissa toistuu, että jaoston toiminta nähdään tärkeäksi osaksi Pohjois-Hämeen Sairaanhoitajat ry:n toimintaa ja toiveita kohdistetaan toistuvasti ulkomaille suuntautuvien opintomatkojen järjestämiseen. Paljon työtä vaativan toiminnan järjestämisen esteenä on ollut talkootyön houkuttelemattomuus.  Jaoston toiminnan yhtenä kulmakivenä on kuitenkin edelleen kannustaa ja tukea osallistumaan muuhun kansainväliseen toimintaan, kuten oman alan kansainvälisiin konferensseihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Pohjois-Hämeen Sairaanhoitajat ry:n hallituksessa ja apurahatyöryhmässä tulee jatkossakin olemaan psykiatristen sairaanhoitajien jaoston edustaja. Lisäksi jaosto tiedottaa kansainvälisten konferenssien ajankohdista ja tukee konferenssimatkoilla jäsenten vapaa-ajan toimintaan osallistumista.

Useamman vuoden toiminnassa mukana olleena suosittelen lämpimästi mukaantuloa porukkaan. Osallistumisen myötä syntyneet kontaktit tukevat käytännön työtä selkiyttäen itselle psykiatrisen hoidon palvelukokonaisuutta Pirkanmaalla ja helpottaen yhteydenottoa eri työpisteissä työskenteleviin, jo entuudestaan tuttuihin kollegoihin.

Lisätietoa jaoston historiasta.

Raika Hanhisalo
sairaanhoitaja AMK

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.